Какво представлява кореновото лечение и кога се извършва?

Все повече и повече пациенти идват при нас и искат не само преглед и лечение, а и адекватна информация затова какво се случва по време на лечението на съответния им зъб. Напълно в рамките на нормалното, хората интересуващи се от здравето си, стават все по-информирани и любопитни относно здравето си.

Последователност на кореновото лечение
Последователност на кореновото лечение

Какво представлява кореновото (ендодонтско) лечение?

Това лечение обхваща вътрешността на зъба, неговата пулпа. Зъбът се девитализира (умъртвява) под анестезия и след това се почистват както пулпната камера така и кореновите канали. При всеки зъб броя на кореновите канали е различен. Необходима е механична и химична обработка при почистването им. Механичната включва инструментиране със специални инструменти – пили, а химичната – обработка с различен вид химични агенти. След почистването на каналите, те се запълват със специални биологичнопоносими пасти. След като са херметически затворени кореновите канали се поставя обтураця (пломба). С това приключва кореновото лечение и след това денталния лекар преценява дали трябва да се прави корона, инлей, овърлей и др.  Кореновото лечение може да е с различна продължителност в зависимост от диагнозата на зъба.

Кога се извършва този вид лечение?

Рентгенография на ендодонтски излекуван зъб
Рентгенография на ендодонтски излекуван зъб

Винаги след адекватно поставена диагноза. Има много и различни диагнози, но най-общо казано са: пулпити (възпаление на пулпата на зъба), периодонтите (възпаление на зъбозадържащия апарат), травми и техните усложнения, дентикли и др.

Препоръчително е този вид лечение да се извършва от специалист по ендодонтия и по възможност с използване на дентален микроскоп.

Кореново лечение

За контакт с мен и записване на час за консултация: тел. 0899128852
Дентално студио НорадентЗа контакт с нас и записване на час за консултация: тел. 0899128852. Ако имате снимки от предходно лечение (или друга документация), моля приложете ги към email съобщението.

Оставете коментар