Кариесът е най-разпространеното заболяване на зъбите в устната кухина. Той се проявява с деминерализация и деструкция на дентина и емайла (твърдите зъбни структури).

Кариесът може да се развие по всички зъбни повърхности – по дъвкателната, по страничната (между зъбите), по външната (към бузата), по вътрешната (към езика), по шиечната (на границата зъб-венец), по кореновата.

Защо се появява кариес между два зъба?

  • Нередовно професионално почистване – непочистена плака и камък
  • Недобро ниво на поддържане на лична орална хигиена – неефективно и нередовни миене на зъби
  • Неизползване на конец за зъби, интердентални четки, Airfloss – зъбен душ
  • Задържане на храна между зъбите – поради липса на плътен контакт
  • Диета и поддържане на киселинно pH в устата – много често се свързва с въглехидратен режим на хранене и чести междинни хранения сред основните

Пренебрегването на почистването на пространствата между зъбите е често срещано при пациентите. Тези места са главен резервоар на натрупване на остатъци от храна, плака и зъбен камък. Страничните повърхности на зъбите се наричат още предилекционни места за развитие на кариес и възпаление на венеца.

Как се развива кариесът между зъбите?

Процесът започва с деминерализация на емайла, продължава в дентина и след това в цимента на зъба. Съществува начален период, е който този процес е обратим и чатичен. Затова кариозните лезии биват:

  • Обратими
  • Необратими

При всеки един епизод на подкиселяване на средата се активира деминерализионния процес и при всяко буфериране от слюнката настъпва реминерализационния. В зависимост от честотата и продължителността на действие на един от двата процеса кариесът остава обратим (по-висок реминерализационнен процес) или се развива в необратим (по-висок деминерализационен процес).

Микробните видове тук в тези специфични пространства (апроксимални) варират в голяма степен. Преобладават анаеробните видове в сравнение с аеробните. Поради тази причина тези повърхности се характеризират с висок кариес риск.

Методи за лечение на кариес между зъбите:

  • Консервативен (с борери и машини)
  • Неоперативен/неинвазивен (с помощта реминерализиращи пасти, ICON)

В Норадент преценяваме кой метод на лечение да изберем според вида на кариозната лезия – обратима или необратима.
Консервативният начин включва поставяне на упойка и последващо почистване на кариоса. Поставяне на специална изолация, т. нар. Кофердам, необходим за поддържане на сухо и чисто поле на работа. Следва обработване на кавитета с пясъкоструйник и послойно нанасяне на композитен материал. Пломбата се моделира според всички анатомични особености на зъба.

За неинвазивният начин на лечение е необходмо да се вземат предвид някои допълнителни фактори. Екипът на Noradent изготвя т. нар. оценка на кариес риск, за да прецени дали може да се подходи към неоперативния метод.

Използването на реминерализиращи медикаменти е с определена продължителност и честота на локално нанасяне по предписание на лекаря по дентална медицина.

Специалистите в Noradent използват иновативният и неинвазивен метод на лечение на обратим кариес с ICON. Процедурата с ICON изисква поставяне на изолация с кофердам и обработка със специални разтвори. ICON представлява течна смола, с която се запълват микропорите на кариозното петно, което от своя страна води до спиране на по-нататъшното му развитие.
Защо е важно да посетите денталния офис навреме?

Денталните лекари в Норадент препоръчват редовни профилактични прегледи и професионално почистване на шест месеца на своите пациенти. Високото поддържане на лична орална хигиена и регулярните визити в денталния кабинет намаляват риска от развитие на кариес. И ако такъв се развие, то за този кратък период ще е повърхностен и обратим. Тогава възможното лечение ще бъде по неоперативен път.

Ние в Норадент се отнасяме с грижа и внимание към нашите пациенти. Стремим се да ги мотивираме и насърчим към поддържане на здравето на своята усмивка чрез профилактични дентални визити.
Дентално студио НорадентЗа контакт с нас и записване на час за консултация: тел. 0899128852. Ако имате снимки от предходно лечение (или друга документация), моля приложете ги към email съобщението.