С напредване на възрастта пациентите започват да губят зъбите си. Причините за това са полифакторни. Липсата на един или повече зъби води до притеснение, намален социален живот и липса на самочувствие у пациентите. Ние в Норадент се стремим да разрешим всички тези проблеми от зъбен характер.

Причини за загуба на зъб/зъби:

 • Пародонтално заболяване
 • Дълбок кариозен дефект, обхващащ много повърхности – под нивото на венеца, засегнал фуркацията на зъба и др.
 • Невъзможност за изграждане на зъбните структури
 • Травма – коса/хоризонтална/вертикална фрактура
 • Ендо-пародонтална лезия
 • Радикуларна киста, периапикално възпаление (гранулом) – при невъзможност за провеждане на кореново лечение
 • И др.

Видове подвижни протези:

 • Частични подвижни
 • Тотални подвижни

При дистално неограничени дефекти, т.е. липсващи последни зъби е възможно да се направи частична протеза. Това решение се преценява след като опция за поставяне на импланти е невъзможна или поради финансова причина от страна на пациента.

Частичната снемаема протеза е протетична конструкция, която не е фиксирана неподвижно към естествените зъби, т.е. пациентът може свободно да я сваля и поставя върху протезното поле. Такъв вид подвижна конструкция лежи върху лигавицата и се свързва към зъбите с помощта на специални елементи, наречени куки. Дъвкателното налягане се предава по пътя протеза-лигавица-кост, а чрез куките – по пътя зъб-пародонт-кост.

Видове частични снемаеми протези:

 • Плакови – от акрилна пластмаса
 • Еластични/силиконови – от ThermoSens
 • Скелетирани моделно ляти

Частичните подвижни модели са свързани с по-леки и щадящи клинични интервенции.

Екипът на Норадент се нуждае от няколко посещения за изработването им. В първото посещение се взимат отпечатъци, във второто се прави проба с наредените зъби и в третото се предават на пациента. При необходимост посещенията се увеличават според клиничния случай. Понякога се налагат корекции и поправки.

Тоталните подвижни протези се изработват при пациенти с липса на всички зъби.
В този случай горната се задържа на принципа на вакуума, а долната на ретентивното алвеоларно протетично поле. В голям процент от клиничните случаи се налага тези подвижни конструкции да се лепят.

След изготвен план на лечение в Noradent обясняваме на пациентите, че периодът на адаптация в носенето на протези е много важен. В началото те ще изпитват затруднение в говора и храненето. Няколко дни след поставянето им ще се получат някои ранички в областта на меките тъкани. С мотивация, желание и търпение след време пациентите ще свикнат и ще се върнат към нормалния си социален живот.

Един от основните недостатъци на подвижните протези е периодът на адаптация. Тяхно предимство е бързото възстановяване на дъвкателния апарат – само в няколко посещения.

При загуба на всички зъби:

 • Дъвкателната функция се нарушава
 • Говорната функция е смутена във висока степен
 • Естетичният облик на лицето е променен – мноцество бръчки, намален долен лицев етаж, променена позиция на долната челюст, хлътнали бузи. Всички тези критерии обуславят т.нар. “старчески вид” на обеззъбен човек

Грижа за подвижни протези

Снемаемите частични и тотални/цели протези позволяват редовно почистване и поддържане на хигиената. Според екипа на Noradent това е изключително важно за запазване на здравето в устата, тъй като изкуствените зъби също могат да задържат плака и да се образува зъбен камък. Те се свалят и почистват с четка, както и със специални почистващи ефервесцентни таблети.

Един от основните недостатъци на подвижните модели е периодът на адаптация.
Дентално студио НорадентЗа контакт с нас и записване на час за консултация: тел. 0899128852. Ако имате снимки от предходно лечение (или друга документация), моля приложете ги към email съобщението.