Счупването на зъб е една от най-неприятните и чести диагнози в нашата практика. В по-големия процент от случаите прогнозата е лоша и се налага зъбът да бъде изваден. В тези клинични случаи в Норадент се налага да предложим на пациента варианти за последващо възстановяване на загубения зъб. Един от начините на лечение е поставяне на зъбни импланти в съответната област.

Кои са причините за вадене на зъб?

  • Травма – различен вид фрактури
  • Дълбок кариозен дефект, неподлежащ на възстановяване (достигнал до костта, засегнал фуркацията и др.)
  • Периапикално възпаление – невъзможност за провеждане на ендодонтско (кореново) релечение (поради голяма перфорация, счупен инструмент и т.н.)
  • Фокална инфекция
  • Други

Какво е зъбен имплант?

Зъбният имплант представлява титаниев винт, който замества функцията на корена в костта. Имплантите са биосъвместими с човешкия организъм. Те могат да поддържат както единични корони, така и мостови и протезни конструкции (мостове и протези). Зъбните импланти запазва и поддържа структурата на костта.

Предимства и недостатъци на зъбни импланти

Основно предимство на поставянето на зъбни импланти е липсата на препарация (изпиляване) на зъбите, ограничаващи липсващия такъв. При избор на възстановяване на загубен зъб с мост се налага изпиляване на здрави съседни зъби. Друго предимство на зъбните импланти е възможността за добро почистване и поддържане. При липса на голям брой зъби зъбните импланти заменят дискомфорта от свалянето и поставянето на протези. Меките тъкани около зъбните импланти се оформят и поддържат много добре.

Като недостатък може да приеме по-дългия период, пред който пациентът е с липсващ зъб. Необходимо е време за остеоинтеграция на импланта и оформяне на меките тъкани около него. При поставяне на зъбни импланти в зоната на усмивката може да се изработи временна корона докато трае възстановителния период. За недостатък може да се приеме и невъзможността във всеки клиничен случай да се използва имплант. Причините могат да са недостатъчен обем кост, близост до важни анатомични структури и др.

Видове зъбно имплантиране

  • Имедиатно – Имплантът се поставя веднага след екстракцията (ваденето) на зъба
  • Отложено – Поставянето на зъбен имплант се случва няколко месеца след изваждането на зъба

Защо правилният избор е NoraDent?

Нашият екип от специалисти в Норадент вярва в профилираността на клиничната дейност. Към всеки пациент се отнасяме с разбиране към неговия дентален проблем. Подходът ни е индивидуален и според клиничната картина.

В Noradent първо обсъждаме възможносите за възстановяване на дъвкателната функция и естетичния вид на усмивката. Назначаваме допълнително 3D (скенер) изследване, въз основа на което се планира поставянето на имплант. Избира се вида и размера на импланта в съответствие с анатомичните особености на съответното протезно поле.

В нашата практика в Noradent използваме висококачествени зъбни импланти, материали и апаратура, доказани в областта на денталната медицина. BioHorizons са американска система за зъбни импланти с 99.2% успеваемост и международна доживотна гаранция.
Дентално студио НорадентЗа контакт с нас и записване на час за консултация: тел. 0899128852. Ако имате снимки от предходно лечение (или друга документация), моля приложете ги към email съобщението.