Често в нашата практика в Noradent се налага да възстановяваме силно разрушени зъби с изработването на цели обвивни корони. Това са т.нар. от пациентите “изкуствени” зъби. Чрез тях се обличат и покриват изцяло всички зъбни повърхности.

Видове материал, от който се изработват:

 • Циркониев диоксид
 • Прескерамика
 • Циркониев диоксид, блендиран с керамика
 • Металокерамика, метал и др.

Циркониевият диоксид е т.нар. “бял метал”. Той е безметален материал, който е с максимално високи и уникални механични качества като якост на опън, голяма твърдост и др. Циркониевите корони се наричат още ‘full contour’ и се използва CAD/CAM техника при изработването им.

Предимства на циркониевите корони:

 • Голяма твърдост
 • Максимална здравина
 • Най-голяма биологична поносимост от оралните тъкани
 • Минимален риск от алергични реакции
 • Висока фрактурна жилавост
 • Изработване на много тънки модели от циркониев диоксид с минимално инвазивно препариране на твърдите зъбни тъкани
 • Циркониевите структури са с висока абразивоустойчивост
 • Гладки – циркониевите структури не водят до задържане на зъбна плака

Недостатъци на циркониевите структури:

 • Недостатъчно естетичен материал – бял, без транспаретни свойства
 • Подходящ за възстановяване на зъби в дисталните участъци (кътници)
 • Полиране в денталния офис с гуми и пасти – много трудно и продължително

Екипът на Норадент избира материала, от който ще се изработи бъдещата корона според клиничния случай. Провежда се преглед, при необходимост се назначава рентгенова снимка и се изготвя плана на дентално лечение. Според участъка, в който трябва да се възстанови зъба се избира материала. Моделите от циркониев диоксид се изработват на задните зъби, които не подлежат на изява при усмивка.
Циркониеви модели на фронтални (предни) зъби не се препоръчват заради невъзможността да се постигне висок естетичен резултат.
От циркониев диоксид се изработват както единични елементи, така и мостови протетични конструкции (мостове).

Причини за изработване на циркониеви структури и мостове:

 • Силно разрушен зъб, с много на брой липсващи стени
 • Преоцветяване – след използване на определен вид пасти при запълване на коренови канали и др.
 • При травма – фрактури
 • При висока степен на изтриване на съзъбието
 • При липсващи зъби и др.

Специалистите в дентално студио Норадент се нуждаят от няколко посещения за изработването на циркониева корона.

1. В първото се подготвя и препарира (оформя) щадящо съответния зъб. Изработва се временна корона по директен метод в денталния офис или индиректен метод в зъботехническата лаборатория.

2. След няколко дни се взимат окончателни отпечатъци и се изпращат на зъботехника за изработването на циркониевата структура. Определя се цвят като той се съобразява със съседните структури.

3. Прави се проба и ако се налага се правят някои корекции. През цялото време пациентът е с циментирана временна корона, изработена от пластмаса.

4. В последното посещение пациентът одобрява постоянната циркониева корона и след това тя се циментира.

В зъботехническата лаборатория циркониевите елементи се полират и глазират изключително добре. Това възпрепятства задържането на плака и спомага за поддържането на добра лична орална хигиена.

При монолитните циркониеви модели, т.е. изработени само от циркониев диоксид в целия си обем няма опасност от отчупване на парчета от тях, тъй като няма покритие с керамика (както при металокерамичните).

В нашата практика в Noradent често използваме този вид циркониеви корони и смятаме, че циркониевият диоксид е материал, който съчетава максимална здравина и оптимална естетика.
Дентално студио НорадентЗа контакт с нас и записване на час за консултация: тел. 0899128852. Ако имате снимки от предходно лечение (или друга документация), моля приложете ги към email съобщението.