Имплантология

Липсата на зъб нарушава дъвкателната и естетичната функция на съзъбието, както и влошава самочувстието на пациента. В съвременната дентална медицина това е обсолютно възстановим проблем.

Имплантите са титаниеви винтове, които се поставят в костта, за да заместят функцията на корена на зъба. Поставянето на импланта е манипулация, която се извършва под локална анестезия. Необходими са от три до шест месеца за остеоинтеграция.

Предимства на имплантите
  • Възстановяване на дъвкателната и естетичната функция
  • Възстановяване и поддържане на меките тъкани около импланта
  • Намален риск от храносмилателни проблеми
  • Добро поддържане и почистване
  • Високо самочувстие
  • Избягване на дискомфорта от снемаеми конструкции (протези)

Дентално студио Норадент