Протетичното лечение включва възстановяването на различни видове дефекти в съзъбието. Целта му е да възстанови като функцията, така и естетиката на зъбите.

Причините за нужда от протетично лечение могат да бъдат:

 • Фрактура (счупванe)
 • Дълбок и обхващащ много повърхности кариозен процес
 • Липса на зъби
 • Нивелиране на дъвкателната равнина и др.

Протетичните възстановявания са неподвижни и подвижни. Изработват се от материали като: композит, литиево дисиликатна прескерамика, циркониев оксид и др.

Неподвижни протетични конструкции:

 • Индирекрни ресторации (овърлей, онлей и инлей)
 • Фасети (т. нар. микропротезиране)
 • Корони, корони върху импланти
 • Мостове

При всички по-горе изброени са необходими няколко визити в денталния офис. Първо се подготвят и препарират (оформят) съответните зъби. После се взимат отпечатъци и се изработват временни конструкции. Отпечатъците се изпращат в зъботехническа лаборатория, където изработването им отнема определено време. В следващото посещение се прави проба или директно се циментират корони, мостове и други. Ние в Норадент препоръчваме да се отделя едно допълнително посещение за проба, тъй като понякога се налагат корекции в цвят, форма, контактни повърхности и др.

Специалистите от Норадент смятат, че е изключително важно не само денталният лекар да одобри възстановяването, а и пациентът също.

Индиректните ресторации представляват композитно или керамично възстановяване на липсващи стени и туберкули. В зависимост от разрушението то обхваща различен обем. Предимствата на индиректните въстановявания са плътен и добър контакт със съседните зъби, пресъздаване на точни анатомични особености и намаляване на риска от фрактура.

Фасетите представляват тънки и финни люспи от керамичен материал, които покриват предната повърхност на зъбите. В съвременната дентална медицина вече се изработват и non prep фасети, коити не изискват предварителна препарация (изпиляване). Те обаче са приложими само в определени клинични случаи.

Корони се изработват с големи разрушения, променен цвят, с фрактури и др. Короната изисква изпиляване на всички повърхности на зъба.

Мостът се изработва при липсва на зъб/и, които са ограничени от двете страни със здрави зъби, подходящи да поемат тежестта на липсващите такива. При изработването му ограничаващите дефекта елементи се изпиляват.

Подвижни протетични конструкции:

 • Частични подвижни протези
 • Тотални подвижни протези

Частични протези

Частични протези се изработват, когато липсват определен брой зъби, а тотални – когато липсват всички такива. Те могат да бъдат:

 • Плакови протези – от акрилна пластмаса
 • Еластични/силиконови протези – от ThermoSens
 • Скелетирани моделно ляти протези

В зависимост от клиничния случай и материалната възможност на пациента се взима решение кой вид да се избере. Ние в Noradent обсъждаме предимствата и недостатъците на видовете протези с всеки пациент. По този начин той взима информирано решение с наша помощ.

Основна причина при протезирането е липсата на зъби. При тези клинични случаи е много важно планирането и изготвянето на дентален план на лечение. Вариантите за протетично възстановяване при загуба на зъб е изработването на мост или поставяне на имплант (с изключение на дистално неограничени дефекти – липсва последен зъб от зъбната редица).

Зъбно протезиране
 

Имплантологичното лечение изисква скенер на съответния участък, по който се преценява възможността за поставяне на имплант или протеза. Екипът на Noradent предоставя подробен план на протетично лечение на всеки пациент.

 

Зъбни протези и свързани услуги:
Дентално студио НорадентЗа контакт с нас и записване на час за консултация: тел. 0899128852. Ако имате снимки от предходно лечение (или друга документация), моля приложете ги към email съобщението.