Протетика

Протетичното лечение представлява възстановяване на различни видове дефекти в зъбните редици.

Изработване на:

– неподвижни, функционални и естетични конструкции
– фасети, корони, мостове, инлеи (изработени от литиево дисиликатна прескерамика, цирконий или цирконий покрит с керамика)

Дентално студио Норадент