Избелване

Домашно избелване (Home bleaching)
  • Преди провеждане на самата процедура по избелване е необходимо да се извърши професионално почистване на зъбна плака и зъбен камък.
  • При следващото посещение в кабинета по дентална медицина се взима отпечатък от горната и долната челюст на пациента.
  • В зъботехническата лаборатория се изработват шините (горна и долна).
  • В следващото посещение денталният лекар предава шинитe на пациента и го инструктира за начина им на използване.

На пациента се дават: спринцовки с избелващ гел, смесителни накрайници, кутия за съхранение на шините.

Клинично избелване (In-Office Bleaching)

Този вариант на избелване се извършва само в клинични условия от дентален медик като предварително трябва да бъде почистен зъбния камък и да са полирани зъбните повърхности. То се състои от няколко стъпки:

  • Изолиране на гингивата и устните.
  • Нанасяне на избелващия гел по зъбните повърхности.
  • На определен интервал от време гелът се сменя с нов.
  • Видим резултат със промяна на цвета до 10 гами отчетен по Vita Classic разцвeтка.

Правят се снимки на пациента “преди” и „след” избелването.

Дентално студио Норадент