При клиничен дентален преглед освен зъбите, трябва да се обследват всички меки тъкани в устната кухина – венец, лагавица на устни, бузи, език и др. Всички те могат да бъдат причина или израз на конкретно орално заболяване.

Екипът в Норадент първо снема подробна анамнеза на пациента, прави клиничен преглед и при необходимост назначава допълните изследвания. Следва изготвяне на план на дентално лечение, който се разяснява и обсъжда с пациента.

Много възпалителни процеси се проявяват с фистулен ход в устната. т.нар. фистула представлява образувание, което свързва огнище на инфекция с устната кухина.

Фистулата се локализира в областта на венеца. Тя може да бъде в горната, средната или долната трета на зоната, в която се проектира корена на зъба, между зъбите, на бузата и др.

Фистула може да се развие и засегне венеца при всеки пациент, независимо от възрастта. Дори при деца може да се появи фистулен ход около венеца, свързан с временни (млечни) тъкани.

Защо се появява фистула в областта на венеца?

 • Локализиран пародонтален проблем (пародонти)
 • Хроничен периодонтит (хронично възпаление около корена)
 • Радикуларна киста
 • Периостит (възпаление на периоста, намиращ се на костта) и др.
 • Перфорация на корена на зъба – ексцентрично поставен метален щифт, груба и невнимателна работа при разпълване на коренов канал и др.
 • Затруднен пробив на мъдреци

Симптоми при наличие на фистула около венеца

 • Локализирана болка в зъб
 • Болка при хранене, болка при допир с език
 • Усещане за по-висок зъб в устата
 • Изтичане на ексудат (течност) от фистулата
 • Оток и хиперемия (зачервяване) на венеца около проблемното място
 • Патологична подвижност
 • Лош дъх от устата (халитоза)
 • Рядко повишена телесна температура и подути лимфни възли

Методи на лечение

Навременната и правилна диагностика определя успеха на справянето с възпалителния проблем в областта на венеца. Важно е да се открие причината за пявата на фистула, за да се назначи правилното лечение.

Денталният лекар снема анамнеза от пациента и провежда всички клинични тестове (перкусия, палпация и др.) и обследва назначените рентгенофарии. Изготвя се план и се пристъпва към съответното лечение – ендодонтско (кореново), пародонтално или др.

При поява на фистула от ендодонтски произход се започва кореново лечение. Проблемният зъб се изолира с платно (кофердам) и се провежда механично и химично почистване на кореновите канали. Специалистите в Noradent работят с увеличителна техника (микроскоп) за по-прецизно и качествено ендодонтско лечение.

При пародонтален произход на фистулата се назначава пародонтално лечение – почистване, кюретиране и промиване на пародонталния джоб.

Защо правилният избор е НораДент?

В нашата практика в Noradent смятаме, че редовните профилактични визити и прегледи биха свели до минимум развитието на възпалителни процеси в устната кухина. Затова мотивираме и обучаваме пациентите си в профилактика и превенция на денталното здраве.

Голяма част от пациентите изпитват страх от дентално лечение и посещават дентални офис само в случай на възникнал проблем – болка, подуване и т.н. При тях навременната диагностика и лечение е от изключителна важност за спасяването на зъба и венеца (зъбозадържащия апарат).
Дентално студио НорадентЗа контакт с нас и записване на час за консултация: тел. 0899128852. Ако имате снимки от предходно лечение (или друга документация), моля приложете ги към email съобщението.