Хроничното периапикално възпаление или т. нар. гранулом протича със слаба вирулентност на микроорганизмите и добър имунен отговор на човека.

За тези патологични процеси е характерно:

 • Продължително протичане (развитие на гранулома) – месеци, години
 • Съобщена от пациента анамнеза за отминала болка
 • Тъпа болка при хранене
 • Посочване на точно определен зъб
 • Обостряния пред определен период от време

За това хронично възпаление (развитие на гранулом) е типично наблюдаването на променен цвят на зъба, голям кариозен дефект, голяма пломба, корона и др. На рентгенографско изследването ясно се очертават границите на гранулома. Той се позитивира като окръглена тъмна сянка около върха на кореновия канал с наличен остеосклеротичен вал.

Периапикалните възпалителни процеси могат да са:

 • Инфекциозни – причинени от микроорганизми
 • Травматични – причинени от остра/хронична травма
 • Медикаментозни – причинени от силно дразнещи и токсични медикаменти като арсен и др.
 • Алергични

Инфекциозните периодонтите могат да бъдат причинени от микроорганизми в кореновите канали и/или пародонтални джобове. Инфекцията може да навлезе по ортограден или ретрограден път.

Причини за развитие на гранулом:

 • Непроходен коренов канал (КК)
 • Допълнителна анатомия (аксесорен КК)
 • Препятствия в хода на КК – счупен инструмент, перфорация, дентикъл, грешен ход и др.
 • Дълбок пародонтален джоб – довеждащ до свързана ендо-пародонтална лезия
 • Сложна анатомия на корено-каналната сиситема и др.

Лечението на хроничния локализиран периодонтит (гранулом) включва провеждане на ендодонтско лечение. Протоколът на работа в Норадент се състои в изграждане на липсващите зъбни структури (т.нар. pre-endodontic build-up) и последваща изолация с платно. Това е иновативна система за изолиране на всички течности от устната кухина, позволяваща качествено провеждане на кореновото лечение.

Екипът на Noradent използва увеличителна апаратура (микроскоп OPMI pico Carl Zeiss), с която откриването и прохождането на кореновите канали (особено при релечение) се случва по-бързо и лесно. Провежда се механично инструментиране със специални ръчни и машинни пили.

Каналите се обработват с химически активирана иригация. В някои клинични случаи са необходими регулярни визити за промиване и поставяне на лекарство в кореновите канали. След преценка на специалиста ендодонтското лечение се завършва – запълване на каналите с билогичнопоносим материал.

Следва възстановяване на липсващите зъбни структури чрез пломба, индиректно възстановяване (овърлей), корона и др.

Ние в Норадент провеждаме мониторинг на съответния зъб с рентгеново изследване и клиничен преглед през точно определен период от време (след старт на лечение на гранулом).

Съществува и нисък процент на неуспешно лечение на този възпалителен процес (гранулом). Причините могат да бъдат невъзможност за прохождане на кореновите канали, недобър имунен отговор на пациента и др.

Специалистите в Noradent подготвят подробен план на лечение на гранулома след първото посещение на пациента. След информиране, обсъждане и одобрение от страна на пациента се пристъпва към начало на денталното лечение.

 

Лечение на гранулом и свързани услуги:
Дентално студио НорадентЗа контакт с нас и записване на час за консултация: тел. 0899128852. Ако имате снимки от предходно лечение (или друга документация), моля приложете ги към email съобщението.