Често в нашата практика в Noradent идват пациенти с молба за спасяване на зъб, който е претърпял травма или е силно разрушен.

При тези и много други причини се налага да предложим вариант, в който да възстановим зъба и в същото време да бъдем максимално минимално инвазивни. При тези клинични случаи снемаме анамнеза, провеждаме клиничен преглед и назначаваме рентгенова снимка при необходимост.

Екипът в Норадент вярва, че правилното диагностициране е в основата на успешното дентално лечение.

Индикации за изработване на индиректни възстановявания – инлей, онлей, овърлей

  • Силно разрушен зъб с голям брой липсващи стени
  • Дълбок кариозен дефект, който е засегнал голяма част от зъба и е невъзможно възстановяването на плътен контакт към съседния зъб
  • При травма – фрактура на коронковата част на зъба
  • Възстановяване на захапката – при изтриване на зъбите
  • Добро общо състояние в устната кухина и добра орална хигиена
  • Други

Какво са инлей, овърлей и онлей?

Това са индиректни възстановявания от различен материал, които се изработват в зъботехническа лаборатория. Те се препоръчват при силно разрушени зъби, които не подлежат на възстановяване директно (в кабинета) с пломба.

Тези индиректни възстановявания се наричат още “лабораторни пломби”. Те възпроизвеждат формата, контурите, релефа, контакта и цвета на естествения зъб. Те осигуряват здравина и устойчивост на зъбите при функция. Решението за този тип лечение води до намален риск от бъдещи фрактури на стени или туберкули (връхове на зъба).

Инлеи, онлеи и овърлеи се изработват предимно на предкътни и кътни структури. Тяхно предимство е също по-щадящата препарация (изпиляване) в сравнение с тази при цели обвивни корони.
Тези индиректни пломби могат да възстановят както анатомичните особености на тъканите, така и функцията им.

Инлеят има интракоронарна форма, т.е. разрушението е само в централната част и не е обхванало върхове на туберкулите (най-изпъкналите части релефа).

Онлеят по обхват е подобен на инлея. Единствената разлика е, че онлеят покрива и връх на туберкул (но не всички).

Овърлеят покрива най-голям брой разрушени стени и върхове на туберкули.

Етапи на изработване на онлей при голям кариес

В първото посещение се поставя локална упойка и се почиства кариозната лезия. Поставя се кофердам и се възстановяват някои участъци от разрушения зъб с композитен материал според преценката на оператора. Това се прави с цел създаване на определен релеф, наклон на стените и степен на гладкост.

След това структурата се препарира (изпилява) и финира. Взима се отпечатък от протезното поле и се изпраща в зъботехническата лаборатория. На пациента се изработва временен инлей.

В следващото посещение се циментира готовият овърлей. Тази процедура се извърша отново с платно. Екипът ни в Норадент смята, че изолацията с кефердам е задържителна при всеки един етап (не само при овърлей, инлей или инлей процедури), тъй като поддържа оперативното поле чисто.

Видове материал, от който се изработват индиректните възстановявания тип инлей, онлей, овърлей:

  • Фотополимер (композит)
  • Дентална керамика
  • Благородни (злато) и неблагородни метали

Композиционните материали има добри качества като абразивоустойчивост, издръжливост на натиск и опън, добра есттетика и др.

Керамичните възстановявания притежават несравнимо висока и трайна естетика и добри механични качества като здравина. Техният недостатък е, че те не могат да се коригират в устата, за разлика от фотополимерните. Корекции могат да се наложат при отчупване на част от възстановяването.

Контраиндикации за изработване на индиректни възстановявания могат да бъдат алегрия към съответния материал, парафункции като бруксизъм, недобра лична орална хигиена и поддържане на общото състояние в устната кухина и др.

Защо да изберете NoraDent?

Нашите специалисти имат индивидуално отношение и подхождат с грижа и внимание към всеки пациент. Опитът, знанията, висококачествените материали и модерна технология са ключът към успешното дентално лечение на индиректни възстановявания тип инлей, онлей, овърлей.
Дентално студио НорадентЗа контакт с нас и записване на час за консултация: тел. 0899128852. Ако имате снимки от предходно лечение (или друга документация), моля приложете ги към email съобщението.