Много пациенти страдат от дискомфорт и неудобство при носене на техните снемаеми зъбни протези – частични и тотални. В дентално студио Норадент в зависимост от причината за това се преценява дали може да бъде извършена поправка или да бъде коригирана съответната протеза, или пък е необходимо изработването на нова такава.

В какви случаи може да се наложи поправяне на зъбни протези:

  • Добавяне на допълнителни изкуствени зъби след новоизвадени естествени зъби – при частични модели
  • Промяна на протетичното поле след време – атрофия (стопяване) на костта под протезата, след хирургично заглаждане на костни ръбове и др.
  • Пукната или счупена тотална/частична протеза
  • Недостатъчна механична устойчивост на полиметилметакрилатните (ПММА) материали
  • Неправилно и невнимателно използване от пациентите
  • Евентуално допуснати клинични или технологични грешки
  • Възможно отпадане, отчупване, отлепяне на някои от изкуствените зъби в структурата
  • Поправка на счупени куки при частични модели
  • Преместване на куки

При счупване, поправка на протеза може да се направи, когато отделните фрагменти са два или най-много три. Съществува условие, при което линията на счупването трябва да е с прави ръбове, така че фрагментите да могат да се съпоставят (сглобят) в правилната позиция. При този случай за поправката не е необходимо взимане на отпечатък от устата на пациента. Пациентът единствено е необходимо да донесе счупения модел в денталния офис/кабинет.

При случаи, в които се налага добавяне на изкуствени зъби, преместване на куки, подмяна на счупени такива или липсващ фрагмент от протезата, е необходимо клинично посещение за взимане на отпечатък и изработване на работен модел.

“Ребазирането” на подвижни модели представлява допълнително наслагване на пластмаса под основата на плаката. Това е необходимо, за да прилепне по-плътно тя към протезното поле. Тази процедура се прави при настъпили атрофични промени в костта и лигавицата след продължително използване.

Ребазацията е възможно да се случи в едно посещение в денталния кабинет или по индиректен метод – в зъботехническата лаборатория. И в двата случая предварителни се награпавяват/изпиляват областите от структурата, която подлежи на корекция или поправка.

Разход за поправка или нови модели?

Екипът в Noradent взима решение въз основа на това колко стар е модела, какво му се е случило и възможно ли е тя да се поправи. Ако поправка на протезата няма да възвърне комфорта на пациента в дъвкателната и говорната функция се пристъпва към направата на нова такава. Поправка и корекцията е по-приемлива като разход, но се прави само тогава, когато лекарят по дентална медицина е преценил, че е възможна.

Защо да се доверите на НораДент?

Екипът ни подхожда с грижа и индивидуално отношение към всеки пациент. Изборът на един от вариантите за план за лечение се обсъжда подробно с пациентите, споделят се предимствата и недостатъците на всяка една манипулация (вкл. и за поправка) и решението се взима съвместно с тях.

Специалистите в Noradent разчитат на своите знания, опит и иновативни подходи в денталното лечение.
Дентално студио НорадентЗа контакт с нас и записване на час за консултация: тел. 0899128852. Ако имате снимки от предходно лечение (или друга документация), моля приложете ги към email съобщението.