Кореновото лечение обхваща ендодонта на зъба. Това е пространството, в което се включват коронковата и кореновата пулпна тъкан. Те могат да бъдат засегнати по ортограден или ретрограден път от възпалителен процес. Тогава се налага ендодонтско (кореново) лечение.

Има много клинични случаи, при които се налага повторно ендодонтско лечение.

Причини за релечение на кореновите канали могат да бъдат:

 • Трудна анатомия на корено-каналната система (аксесорен канал)
 • Възпалителен процес около корена
 • Перфорация
 • Сепариран (счупен) инструмент
 • Непроходен коренов канал
 • Неекзактно първично ендодонтско лечение и др.

Една нерядко срещана причина при реферираните към специалистите от Норадент пациенти е перфорация на зъба.

Тя може да се локализира:

 • По пода на пулпната камера
 • По продължението на стените на кореновия канал

Най-честата причина за перфорация на пода на пулпната камера е ексцентрично поставяне на метален щифт, невнимателна работа на оператора с турбината, незнание и непознаване на анатомията на зъба.

Перфорация на коренова стена се случва при използване на инструменти с активен връх. Техните повърхности за режещи и прекалено агресивна работа с тях води до това усложнение.

При перфорации на зъбните структури пациентите не винаги усещат болка и дискомфорт. Затова те могат да се открият като случайна находка при рентгеново изследване по повод на лечение на друг зъб. Често симптоматика се проявява след дълго време на съществуваща перфорация, която става причина за поява на възпалителен процес.

Лечението зависи от нейната локация и големина. При прекалено големи такива, шанс за спасяване на зъба не съществува.

При интервенция е необходимо операторът:

 • Да има добра видимост
 • Да успее да подсуши и инспектира мястото
 • Да покрие с биосъвместим материал (МТА, Biodentin), който да изгради бариера
 • Да има възможност да проходи кореновия канал (под евентуалната перфорация)
 • Да завърши екзактно рутинното ендодонтско релечение
 • Да има достатъчно здрави зъбни структури, за да изгради зъба

Екипът на Норадент използва оперативен дентален микроскоп, за откриване и инспектиране на зъби с такъв вид проблем. Прецизното и качествено лечение на ендодонта способстват за успешното запазване на зъба във функция. Увеличителната апаратура способства за правилна диагностика и избор на лечение.

Материалите, които се използват за покритие на перфорации стимулират минерализацията на дентина и индуцират образуването на т. нар. дентинов мост.
Те са биосъвместими и представляват пясъчна субстанция, втърдяваща се в присъствие на влага. Имат антибактериално действие и алкално pH.

Не всеки зъб с перфорация обаче може да бъде спасен и запазен в съзъбието. В някои случаи в Noradent се е налага да вземем радикален начин на лечение – екстракция (вадене). Когато прогнозата е лоша това решение е необходимо, тъй като то може да създаде системни проблеми на пациента. Това са т.нар.фокални огнища или инфекции, които могат да предизвикат влошаване на здравето на човека.

 

Перфорация на зъб и свързани услуги:
Дентално студио НорадентЗа контакт с нас и записване на час за консултация: тел. 0899128852. Ако имате снимки от предходно лечение (или друга документация), моля приложете ги към email съобщението.