При децата травмите на временните и на постоянните зъби са често срещано явление, особено в периода между 1-3 годишна възраст, когато децата прохождат и са все още несигурни в движенията си, както и между 7-9 години, когато са също много активни и най-честите травми са в резултат от падане със скутер,колело и така нататък.

Най-често засегнати са горните предни зъби и в частност централните резци. Възстановяването и изграждането на счупен зъб при дете много зависи от вида на травмата, дали е засегната пулпата (нервните и кръвоносните съдове), от възрастта на детето. Без съмнение е, обаче, необходимостта от бърза реакция на родителите и навременна намеса на денталния специалист независимо дали ще се пристъпва към изграждане или друг вид лечение.

Какви са вариантите за изграждане на счупен зъб при дете?

Фрактурите (счупванията) при децата могат да бъдат в областта на коронката, корена или коронката и корена. Ще ги разгледаме отделно, защото процесът по изграждането и крайният успех при всяко дете зависи от комплексни фактори:

Травми в областта на коронката:

  • Счупването само в границите на емайла – лечението при децата може да бъде без нужда от изграждане, а само заглаждане на острите ръбчета и реминерализация на мястото или добавяне на фотополимерен материал.
  • Счупване, засягащо по-голяма част от короната (емайла и дентина на зъба) – лечението представлява изграждане на зъба с високоестетичен фотополимерен материал, каквито използваме в Норадент, и последващо заглаждане и полиране.
  • Счупването засяга и пулпата (“нерва”) – в случая лечението при деца става малко по-комплексно. В зависимост от големината на разкритата част от “нерва”, времето, изминало от самата травма, кооперативността на детето и много други фактори, може да се предприеме така нареченото биологично лечение, чиято цел е да се запази витален (жив) зъба. Мястото на контакт с нерва се покрива със специален биологично поносим материал. При липса на такава възможност е необходимо да се проведе кореново лечение в няколко посещения и последващо изграждане.

Травми в областта на коронката и корена

При случай на такова счупване на временен зъб и невъзможност за правилното му възстановяване, по-правилният вариант е млечното зъбче на детето да се извади и при необходимост да се постави местопазител до пробива на постоянния зъб.
При постоянни детски зъби в случай на такова счупване трябва да се преценят възможностите за качествено възстановяване и изграждане, като може да се наложат няколко манипулации в различна дисциплинарна насока. В Норадент в тясно сътрудничество работят специалисти в различни области на стоматологията, което позволява качествени изграждания при лечението на подобен тип усложнени фрактури.

Травми в областта на корена

Възстановяването при такъв тип случаи отново зависи от нивото на счупването и отново изисква мултидисциплинарен подход при изграждането.

Каква е процедурата по изграждане?

Когато става въпрос за фрактура в областта на коронката, процедурата по възстановяване и изграждане е следната:

  • Полиране и заглаждане на ръбчетата от счупването, за да може да се създаде плавен преход между изграждането и зъба.
  • Поставяне на специална изолация, наречена кофердам. По този начин се осигурява здрава връзка на възстановяването със здравите тъкани.
  • Заглаждане и нагласяване на височина на възстановяването и изграждането.
  • В случай на открита пулпа при травмата, в етапа след поставяне на изолацията се покрива комуникацията с нерва със специален материал, чиято цел е да запази витално (живо) зъбчето. При млечните зъби не се препоръчва такъв тип покритие, поради липса на успех. При тях в такъв случай не се прибягва до изграждане, а се препоръчва умъртвяване.

Защо да се доверите на NoraDent?

В дентално студио Норадент работят специалисти с различна насоченост в денталната медицина, което позволява комплексен подход при усложнени счупвания. Освен това използваме висококачествени материали и най-новите методи и техники за лечение, което позволява предвидими и надеждни резултати.

Всяко падане и нараняване е травма за децата, не само от физическа гледна точка, но и от психологическа. Точно поради тази причина от голямо значение за изхода на лечението са подходът от страна на денталния екип и обстановката. Те предпразполагат детето, което от своя страна рефлектира върху кооперативността му. Именно това ще откриете в Noradent – усмихнат и приветлив екип от професионалисти!

Как трябва да действат родителите в случай на счупен или избит зъб на дете?

Реакцията на родителите в случай на падане и травма на зъб трябва да бъде бърза. Бързата реакция е от решаващо значение за изхода от лечението. Например, в случай на комуникация с нерва след счупване, при навременни действия от страна на родителите (потърсена помощ до 24 часа след травмата), може да се предприеме лечение с цел запазване виталитета на тъканта (т.нар. “биологично лечение”).

В случай на избито постоянно зъбче отново бързата и адекватна реакция е от решаващо значение! Ето няколко съвета как трябва да действате в такъв случай:

  • Не хващайте зъба за корена!
  • Съхранявайте го в слюнка или прясно мляко, но в никакъв случай във вода или спирт!
  • Потърсете незабавна дентална помощ!

За какво трябва да се следи след една травма на детски зъб?

Усложненията след травма обикновено настъпват безсимптомно. Родителите трябва да следят за промяна в цвета на зъбчето (посивяване), повишена подвижност, подуване в областта на венеца с изтичане на гной. Обикновено протичат безболезнено.

Редовните профилактични прегледи, назначени от денталния лекар през определени интервали от време, са необходими, за да се следи за евентуални усложнения.
Дентално студио НорадентЗа контакт с нас и записване на час за консултация: тел. 0899128852. Ако имате снимки от предходно лечение (или друга документация), моля приложете ги към email съобщението.