Една от най-неприятните диагнози в нашата практика е фрактурата на зъб (счупване). В зависимост от счупването се преценява как да се възстанови, ако това е възможно. Най-лошата прогноза при травми е невъзможността да се запази зъба. Тогава се прилага радикален метод на лечение, т.н. екстракция (вадене).

Каква е причината за счупване?

 • Дълбок кариес
 • Травма
 • Неправилно възстановен зъб
 • При парафункции – скърцане (бруксизъм) и др.

Една от най-разпространените причини за счупване е травмата. Често може да се получи счупване по време на хранене, при сдъвкване на твърда частица, която е попаднала в храната (травма от оклузия). Травми и счупвания, свързани със зъбите могат да се случат при инциденти – падане, катастрафа, удар и др.

Видове счупвания

 • Според групата зъби
   – на фронталните (предните) тъкани
   – на дисталните (задните) тъкани
 • Според засегната част от структурата
   – коронковата
   – кореновата
   – коронковата и кореновата
 • Вида на фрактурата
   – неусложнена – засегнат емайл и дентин
   – компликатна (усложнена) – засегната пулпа (нерв)
 • Вид фрактурна линия
   – коса
   – вертикална
   – хоризонтална

Какво да правя при счупен зъб?

Нашият екип в Норадент съветва навременно посещение при дентален лекар. Важно е да се запази отчупеното парче, ако то е налично. Това е препоръчително, защото в процеса на лечение има възможност липсващата част да се адаптира в устата чрез специални фотополимерни материали и адехивна техника.

При счупен зъб може да присъстват следните симптоми – болка при дъвчене, болка при стискане, спонтанна болка, провокирана болка от химични, термични дразнители, оток и зачервяване на венеца, подвижност, кървене и др.

Методи на лечение и изграждане на счупен зъб

Методите на лечение при счупена тъкан зависят от вида, локализацията и симптоматиката на фрактурата. При счупване в областта на емайла и дентина, зъбът може да бъде възстановен с композитен материал. При първата стъпка в процеса на лечемние се поставя изолоция с платно (кофердам), което поддържа оперативното поле чисто и сухо. След това нашите специалисти в Noradent започват послойно нанасяне на фотополимерния материал.

Възстановяването се съобразява с всички анатомични характеристики на тъканта – форма, релеф, цвят и др. Следва финиране и полиране на обтурацията (пломба).

При по-големи разрушения, т.е. повече на брой липсващи туберкули (счупени върхове на зъба) и стени, се пристъпва към индиректно възстановяване – онлей или овърлей.

Това са лабораторно изработени пломби, които се циментират по адхезивна техника. Необходими са две посещения – за взимане на отпечатък и за поставяне на възстановяването.

При усложнени фрактури на короната е необходимо провеждане на биологично лечение или рутинно ендодонтско лечение. Взимането на решение кой от тези два варианта на лечение да се избере зависи от много фактори като размера на улцерата, степента на кървене от нея, възрастта на пациента и др.

При биологично лечение се използва специален биопоносим материал, който да изгради бариера между дентина и пулпата. При решение за провеждане на кореново лечение се почистват и обработват механично и химично каналите на зъба.

При девитализирана тъкан и липсващи зъбни стени, в резултат от компликатно счупване, се изработва цяла обвивна корона (керамична, циркониева корона).

При хоризонтална фрактура, обхванала корена, се пристъпва към имобилизация (шиниране) и мониторинг.

Вертикалнатата фрактура налага своевременно изваждане. Последните манипулации е препоръчително да се извършват от орален хирург. Възстановяването на счупения или липсващия зъб може да бъде с имплант или мост. Протезистът и имплантологът преценяват най-подходящия вариант спрямо клиничния случай.

Ние в Noradent вярваме както в профилираността на лекарите по дентална медицина, така и в мултидисциплинарния подход на лечение.
Дентално студио НорадентЗа контакт с нас и записване на час за консултация: тел. 0899128852. Ако имате снимки от предходно лечение (или друга документация), моля приложете ги към email съобщението.