Често в дентално студио Noradent идват пациенти със смущения в дъвкателната функция поради липса на зъби. Единият от вариантите за възстановяването й е лечение със зъбни импланти. Някои клинични случаи са по-сложни от други и има необходимост от подготвяне на протезното поле преди да се премине към имплантологичния етап. Такива са случаите с липса на достатъчно налична кост.

Какво е костна аугментация?

Костната аугментация представлява хирургична процедура, при която се увеличава обема на костта. Целта на аугментацията е последващо поставяне на имплант.

Причината за необходимостта от провеждане на костна аугментация е стопяването на костта и следователно невъзможността да се имплантира и протезира.

При липса на зъби и невъзстановяване на дъвкателната функция (с мост, импланти, снемаеми протези) за дълъг период от време костта започва да се атрофира (стопява). Липсата на достатъчен обем затруднява лечението с импланти. Поради тази причина се налага тя да се възстанови чрез аугментация.

Костта може да бъде в недостатъчен обем както на ширина, така и на височина. Назначава се специално 3D (скенер) изследване, според което се разчита липсата и се избора метода, по който ще се възстанови.

Ние в Норадент смятаме, че правилното анализиране, планиране и селектиране на техники и методики за хирургична работа са в основата на успешното лечение.

Видове костна аугментация (увеличаване на наличната кост)

  • Синус лифт
  • Сплит остеотомия
  • Направлявана костна регенерация
  • Блок графтинг

Хирургичната манипулация, при която се повдига пода на максиларния синус се нарича синус лифт. Той се избира като план на лечение при липса на достатъчен обем кост в областта на предкътниците и кътниците в горната челюст. Целта на тази хирургична техника е увеличаване на наличната кост в зоната с цел бъдещо поставяне на импланти и възстановяване на дъвкателната функция. Съществуват два вида синус лифт – крестален и латерален.

Сплит остеотомията представлява надлъжно разрязване на резидуалния костен гребен и имедиатно (в същото посещение) поставяне на импланти. Според статистики успехът на тази хирургична процедура е 95,5%. Според изследвания успеваемостта на поставени импланти в комбинация със сплит техника е близка до тази на импланти в неаугментирана кост.

Направляваната регенерация има за цел да съхрани необходимия за регенерация обем под бариерна мембрана.

Видове костни присадки

  • Автогенен графт – от собствена кост на пациента
  • Изкуствени присадки – ксенографт (свинска или телешка депротеинизирана костна тъкан)

Собствената кост, взета от донорско място по време на аугментацията заедно с ксенографта, е най-добрият вариант за успешно изпълнение на процедурата.

Автогенният графт е под формата на костни стърготини или блок. Те се поставят в зоната, подлежаща на аугментация и процесите на ремоделиране започват.

Етапи на процедурата аугментация

Хирургичната процедура за аугментация се извършва с локална упойка. Прави се разрез на венеца, отпрепарира се ламбо и се достига да костта. Нанася се биоматериала в обем необходим да възстанови загубата, покрива се с бариерна мембрана и мястото се зашива. Изчаква се от 6 до 8 месеца преди да се постави имплант, за да се интегрира присадката.

Долната и горната челюст имат различна структура и плътност и поради тази причина времето за остеоинтеграция е различно.

При първично посещение на пациент в дентална клиника Noradent се снема анамнеза на сегашното състояние и придружаващите заболявания. Провежда се клиничен преглед и се назначава скенер. Екипът от специалисти в Норадент отделя време и внимание в планирането и избора на метод при денталното лечение въз основа на изброените по-горе фактори. Всеки етап от плана се обсъжда с пациента и след това се преминава към началото му.
Дентално студио НорадентЗа контакт с нас и записване на час за консултация: тел. 0899128852. Ако имате снимки от предходно лечение (или друга документация), моля приложете ги към email съобщението.