Прецизността при диагностиката и лечението на денталните заболявания може да бъде оптимизирана с използването на увеличителна апаратура (микроскоп), както в други медицински сфери като офталмология, УНГ, хирургия.

Кога се използва микроскопът за лечение на зъби?

От изключителна необходимост в съвременната дентална медицина е използването на микроскоп. Особено място той заема в ендодонтското лечение (още познато като лечение на коренови канали), където процентът на успешен краен резултат значително се увеличава.

Поради всички тези предимства на увеличителната апаратура, в Норадент работим с един от най-утвърдените и доказали се в оптичната индустрия микроскопи – Carl Zeiss.

Микроскопът се използва в много от денталните процедури. Освен в лечението на коренови канали, приложение намира в откриването на пукнатини и фрактури в зъбните тъкани, в изпълнението на прецизна препарация (изпиляване) на зъбите и др.

Моделът, с който избрахме да практикуваме в Noradent е OPMI pico на Carl Zeiss. Този микроскоп съдържа в себе си оптимално необходимите характеристики за диагностициране и лечение.

Оперативният дентален микроскоп позволява на екипа на Noradent да върши работата си не само по-екзактно, но и по-качествено. Използването на микроскоп при ендодонтското лечение може отнеме само няколко минути, но то е незаменим метод, водещ до успешното дентално лечение.

Какво всъщност представлява кореновото лечение?

То обхваща коронковата и кореновата пулпа на зъба (вътрешността на зъба). Под упойка зъбът се девитализира (умъртвява). Следва механично и химично почистване на пулпната камера и кореновите канали. При всеки зъб анатомията и броят им не е еднакъв. Механичното обработване включва инструментиране със специални пили (ръчни и машинни). Химичното почистване се състои в обработване с различни химични агенти. След това кореновите канали се обтурират (запълват) с техника на топла кондензация и биологичнопоносими пасти. След херметизацията се поставя директно или индиректно възстановяване (овърлей) или корона.

В кои случаи е необходимо използването на микроскоп в ендодонтията?

 • Диагностика на перфорация на стените на кореновия канал, пода на пулпната камера
 • Грешен ход на кореновия канал (via falsa)
 • Прохождане на запълнен с неразтворимо каналопълнежно средство коренов канал
 • Затваряне на перфорация
 • Запълване на коренов канал с метод на топла кондензация – B&L system)
 • Запълване с МТА
 • Байпасиране на на счупен инструмент
 • Изваждане на счупен инструмент
 • Откриване на допълнителна анатомия (допълнителен коренов канал)
 • Частична пулпектомия
 • Биологично лечение – директно и индиректно покритие
 • Премахване на дентикъл
 • Прохождане на облитерирал коренов канал (калцифициран)
 • Травми

Усложнения, които се причиняват от нелекувания зъбен кариес:

 • пулпити
 • периодонтити

Това са т. нар. възпалителни заболявания на пулпата и периодонциума на зъба. Те могат да бъдат остри или хронични (без наличие на симптоми). И при двете е необходимо навременно лечение. Много често част от тях се откриват като случайна находка при обследване на рентгеново изследване.

Лечението под микроскоп се извършва в няколко посещения в зависимост от степента на сложност на клиничния случай. Винаги се поставя изолация с платно (кофердам), което позволява по-добра видимост, невъзможност на слюнка и сулкуларна течност да навлязат в оперативното поле, липса на риск от просмукване на силни разтвори в устната кухина, с които се промиват каналите. Ако зъбът е разрушен се прави т. нар. build-up – възстановяване на липсващите стени. Използва се фотополимерен материал. Това е необходимо, за да може да се постави изолация и достъпът до оперативното поле да бъде по-лесен. При всяко посещение зъбът на пациента се затваря временно до следващото. По този начин пациентът не усеща дискомфорт по време на цялостното кореново лечение под микроскоп.

Защо да се доверите на нас?

Ние в Норадент се стремим пациентите ни да получават най-екзактното и прецизно дентално лечение. То е резултат от двупосочно отношение между нашия екип и пациента. Индивидуално подход и изготвен план на лечение способстват за това.

 

Зъболечение под микроскоп и свързани услуги:
Дентално студио НорадентЗа контакт с нас и записване на час за консултация: тел. 0899128852. Ако имате снимки от предходно лечение (или друга документация), моля приложете ги към email съобщението.