Основна задача на нашия екип от Норадент е да запазваме възможно най-дълго естественото съзъбие на пациентите си. Има обаче клинични случаи и поставени диагнози, въз основа, на които не можем да спасим всеки зъб. Тогава е необходимо, за запазване на общото здраве на пациента, съответния проблемен зъб да бъде изваден (т. нар. екстракция). Преди тази манипулация е необходимо да се изготви план на дентално лечение, в който се включва начинът на възстановяване на дъвкателната и естетичната функция на съзъбието.

Причини за вадене:

 • Силно разрушен зъб (под нивото на венеца)
 • Дълбок кариозен дефект, обхващащ корена
 • Невъзможност за изолирането му при възстановяването му
 • Фрактури на коронковата част
 • Фрактури на коренова част
 • Перфорация на пода на пулпната камера, кореновите стени
 • Перфорация/фрактура в резултат от поставен метален щифт
 • Невъзможност за прохождане на кореновите канали при периапикален възпалителен процес
 • Пародонтален проблем
 • Кисти и различен вид образувания около корена
 • Ретинирани и полуретинирани мъдреци, компрометиращи предностоящите зъби и създаващи възпалителни процеси около тях
 • Фокална инфекция
 • И други

Екстракцията или ваденето е хирургична манипулация, която се извършва от специалист по орална хирургия. При нея е необходима рентгенова снимка или 3Д снимка (по назначение). Продължителността на процедура по вадене е различна при всеки случай. Поставя се контактна и локална инфилтрационна анестезия (упойка) и се пристъпва към вадене. По преценка на оператора раната се зашива.

Ние в Noradent подробно инструктираме пациента относно грижата за раната след вадене и назначаваме последващ контролен преглед.

Ваденето е по-големия процент от случаите е безболезнена процедура. Единствено пациентът усеща допир и натиск. Има и малък на брой случаи, в които обезболяването е трудно (поради анатомични причини, приемане на медикаменти, голям възпалителен процес и психоемоционален стрес) и пациентът е възможно да усеща лека болка по време на процедурата по вадене.

Последствия след екстракция:

 • Нарушена дъвкателна функция
 • Нарушена естетичната функция
 • Нарушена артикулационна функция
 • Ниско самочувствие и намален социален живот
 • Прорастване на противостоящия зъб
 • Приближаване на зъбите ограничаващи дефекта

Варианти за възстановяване на липсващ зъб:

 • Мост (адхезивен, циркониев и др.)
 • Имплант (титаниев винт, поставен в костта)
 • Снемаема протеза (при липса на повече зъби)

Специалистите в Норадент първо планират бъдещето възстановяване на зъба, който ще бъде отстранен, с изключение на случаите по спешност на вадене. Пациентът трябва да бъде запознат с диагнозата и начина на лечение, за да вземе напълно информирано решение с помощта на професионалния съвет на лекуващия дентален лекар. За пациентите е важно да знаят как и в рамките на какъв период ще бъде извършено възстановяването.

Всички ние в Noradent се стараем да се грижим за нашите пациенти чрез индивидуален подход и лоялност към всеки един от тях.
Смятаме, че отношението, прецизността, грижата и професионализмът са пътят към успешното лечение.

 

Вадене на зъб и свързани услуги:
Дентално студио НорадентЗа контакт с нас и записване на час за консултация: тел. 0899128852. Ако имате снимки от предходно лечение (или друга документация), моля приложете ги към email съобщението.

Оставете коментар