Екстракцията или т. нар. вадене на зъб е най-често извършвана хирургична намеса в ежедневната дентална практика. Тя е наложителна при определени показания и налични симптоми.

Мъдреците са група зъби, които еволюционно започват да отпадат. Поради това често те остават ретенирани в костта или изобщо нямат зародиши. Тези зъби имат много вариабилни анатомични особености. Броят на корените и кореновите канали им може да бъде различен, както и формата и разположението им в челюстта. Тези фактори са определящи за подготовката и самия процеса на ваденето им.

В какви случаи може да се запазят мъдреците?

 • Когато са пробили изцяло и са разположени в зъбната редица
 • Когато не са причина за натрупване на хранителни остатъци и плака
 • Когато не водят до образуването на пародонтални джобове и кисти
 • Когато пациентът успява да ги почиства добре вкъщи
 • Когато има възможност за адекватно и качествено лечение при развитие на кариес, пулпит и др.
 • Когато могат да служат за мостоносител при липса на предностоящи зъби и др.

При какви показания се налага вадене мъдреците?

 • Когато са възпалително огнище (фокална инфекция) след неуспешно ендодонтско лечение
 • С диагноза пулпит, периодонтит и техните усложнения, неподлежащи на консервативно кореново лечение
 • Перфорация, непроходими коренови канали, счупен инструмент в канал и др., непозволяващи рутинно кореново лечение
 • Фрактура
 • Дълбок кариес, непозволяващ изграждане на зъба
 • Кариес на корена
 • Когато са причина за развитие на одонтогенен максиларен синуит
 • Ретинирани и полуретинирани мъдреци, които са причина за развитие на кисти, кариозни процеси на съседни зъби, одонталгии, пародонтални джобове и др.
 • С диагноза пери- и паракоронарит
 • При туморен процес
 • При невъзможност за провеждане на ортодонтско и протетично лечение
 • Ектопично или дистопично разположение на мъдреците – причина за хронична травма на устната лигавица и функционални смущения и др.

Каква е разликата между ‘лесното’ и ‘сложното’ вадене на мъдрец?

Лесна екстракция на мъдрец не съществува. Всяка една хирургична манипулация изисква умения, техника и знания от оператора. Затова екипът на Норадент вярва в профилирането на лекарите по дентални медицина и се доверява на специалиста си по хирургия.

“Лесното” вадене на зъб включва поставяне на анестезия и последващо използване на хирургични лостове и клещи. “Сложното” вадене изисква отварянето на ламбо (разрез на венеца), отстраняване на малка част от костта и последващото зашиване на дефекта.

При някои мъдреци с много на брой и извити корени или дълбоки кариозни разрушения може да се фактурира (счупи) част от върха или стената на корените. Това са усложнения, които могат да възникнат по време на екстракция.

Специалистите в Норадент винаги правят пълен клиничен преглед на съзъбието и назначават рентгенова снимка на подлежащия на вадене зъб. Снема се анамнеза за придружаващи заболявания и системен прием на медикаменти. Въз основа на цялата тази информация се изготвя план на лечение за конкретния зъб.

Какво да очаквате след вадене на мъдрец?

 • След премахване на зъба пациентите може да изпитват болка и подуване в областта на проведената хирургична процедура
 • Невъзможност да отварят максимално устата
 • Кръвениста слюнка

Всички тези неразположения след ваденето преминават само за няколко дни. В Noradent на пациентите си обясняваме индивидуално след конкретната хирургия какви точно усещания ще имат и за какъв период от време. Оздравителния процес и дискомфорта след ваденето на мъдрец зависят от продължителността и сложността на клиничната манипулация.

Стараем се пациентите в Noradent да се информирани и спокойни относно предстояща такава хирургична процедура. Имаме индивидуален подход и се стремим да изграждаме доверие между специалистите ни и пациентите.
Дентално студио НорадентЗа контакт с нас и записване на час за консултация: тел. 0899128852. Ако имате снимки от предходно лечение (или друга документация), моля приложете ги към email съобщението.