Релечението или прелекуването на кореновите канали се налага много често в нашата практика.

Кога е необходимо то?

 • Пациенти, съобщаващи за болка в областта на съответния зъб
 • При случайна находка при обследване на рентгенова снимка

В първия случай пациентите споделят за постоянна тъпа болка, болка при хранене, подуване в областта на венеца под съответния компрометиран зъб, усещане за по-висок зъб, невъзможност да докоснат зъба дори с език и др.

Във втория случай пациентите нямат оплаквания, тъй като много често възпалителния процес е хроничен (т. нар. гранулом например). Тогава той се открива като случайна находка при рентгеново изследване (много често по повод на лечение на друг зъб). В тези случаи ние в Норадент информираме пациента и изготвяме план на дентално лечение за съответния проблемен зъб.

Причини за ендодонтско релечение:

 • Непроходен коренов канал
 • Пропусната анатомия (допълнителен коренов канал)
 • Счупен инструмент
 • Периапикален възпалителен процес (възпаление в костта)
 • Перфорация
 • Неекзактно първично ендодонтско лечение и др.

Сепариран (счупен) инструмент е честа причина за започване на повторно ендодонтско лечение. Парчето от този инструмент може да е просто включено в каналопълнежната паста на кореновия канал и да няма нужда от отваряне на зъба. Когато обаче има възпаление около върха на корена и кореновия канал не е проходен до края му поради това препятствие, се налага лечение.

Вариантите са два:

 • Отстраняване на сепарирания инструмент
 • Байпасиране – минаване покрай фрагмента и прохождане

Специалистите в Noradent използват увеличителна апаратура при тези случаи. Микроскопът позволява да се устави точната локация и позиция на счупеното парче от инструмент. Решение дали да се отстрани или байпасира фрагмента се взима след като се изследват следните фактори:

 • Локация – в коя част на кореновия канал е парчето
 • Дължина на фрагмента
 • Анатомията на корено-каналната система
 • Оценяване на риска от прекомерно отстраняване на кореновите стени

И при двата вида лечение предварително се прави pre-endodontic build-up (временно околовръстно изграждане с композит на липсващите зъбни стени – ако има такива) и се поставя изолация (кофердам). В Норадент използваме оперативен дентален микроскоп OPMI pico Carl Zeiss, с помощта на който процентът на успешно проведените ендодонтски лечения (вкл. отстраняване на счупен инструмент) се увеличава.

След отстраняване на фрагментирания инструмент или минаването покрай него се провежда рутинно кореново лечение. Извършва се механично и химично почистване с подходящ инструмент. Използва се метод на топла кондензация при обтуриране. Апаратурата, с която работим в Noradent e B&L Biotech – Super Endo alpha&beta. Това е иновативна техника, с която се постига плътно и екзактно затваряне на ендодонтското пространство.

Пациентите е необходимо да знаят, че не можем да гарантираме 100% успех при опит за отстраняване или байпасиране на счупения инструмент.

Преди началото на тези манипулации в Норадент подробно обясняваме на пациента за продължителността на процедурата и възможността да се наложат повече от една визити в зависимост от степента на сложност.

 

Отстраняване на счупен инструмент в коренов канал и свързани услуги:
Дентално студио НорадентЗа контакт с нас и записване на час за консултация: тел. 0899128852. Ако имате снимки от предходно лечение (или друга документация), моля приложете ги към email съобщението.