Основен проблем при пациентите е липсата на зъби. Това води до проблеми, свързани с нарушения в дъвкателната, говорната и естетичната функция. Има по-тежки случаи, в които пациентите страдат от ниско самочувствие и липса на социален живот, тъй като те изпитват притеснение при говор и усмивка.

Нашият екип в Норадент се запознава с проблема на тези пациенти и подхожда с внимание и разбиране. Следва клиничен преглед и назначаване на допълнителни изследвания (рентгенови снимки, скенер и др.).

В плана на лечение се предоставят варианти за възстановяване на изгубените зъби. При избор на лечение с импланти е необходимо 3D изследване. При някои клинични случаи обемът на наличната кост е недостатъчен. Тогава се налага костна аугментация (увеличаване на наличната кост).

Какво е синус лифт?

Един от видовете костна аугментация е т.нар. синус лифт. Това е хирургична процедура, при която се повдига (от там идва и термина лифт) пода на максиларния синус, тъй като няма достатъчен обем кост за поставяне на импланти. Използва се присадка (графт – автогенн кост + ксенографт), който увеличава обема и дава възможност за поставяне на импланти.

Автогенният костен графт представлява костни стърготини взети от пациента (собствена човешка кост) по време на самата манипулация.

Ксенографтът представлява депротеинизирана свинска или телешка кост ,която се закупува. Оздравителните процеси на ремоделиране започват веднага.

Недостатък на автогенната присадка е необходимостта от втора оперативна рана. Има случаи, при които зоната на донорство е съседна на тази, подлежаща на увеличаване на костния обем и тогава оперативната рана е една, но с леко разширени граници.

В какви случаи се прави синус лифт?

Повдигане на пода на максиларния синус се прави при липса на достатъчен обем кост в областта на кътните и предкътните зъби в горна челюст. Целта на тази хирургична манипулация е да се образува кост, която да осигури възможност за имплантологично лечение. Най-често стопяването (атрофия) на костта е резултат от липса на възстановяване на загубени зъби дълго време. При липса на функция тя атрофира.

В зависимост от вида на стопяване, костта може да бъде недостатъчна както на височина, така и на ширина. Тези параметри се изчисляват въз основа на 3Д изследането.

Синус лифт – етапи

Синус лифт се прави с местна анестезия (упойка). Започва се с разрез на венеца и отпрепариране на ламбо. Достига се до външната костна стена на максиларния синус и се прави костен прозорец. Внимателно се отделя лигавицата и се поставя присадка и бариерна мембрана (при необходимост). В зависимост от обема на наличната кост се прави имедиатно поставяне на импланти (в същото посещение) или отложено. При недостатъчно количество имплантологичният етап се првовежда от 6 до 8 месеца след аугментация.

Видове синус лифт

  • Латерален лифт
  • Крестален лифт

Латералният метод се провежда при по-голяма липса на кост и необходимост от поставяне на по-голям брой импланти. Кресталният вариант се избира, когато има нужда от малко повдигане на пода на максиларния синус.

Защо да се доверите на Noradent?

Специалистите в Noradent отделят достатъчно време и внимание в планирането и избора на метод при хирургичните манипулации. Правилната техника, прецизното изпълнение и качествената апаратура обуславят добрия резултат при лечението. Подходът на клиницистите в клиника Норадент е индивидуален и насочен към изграждане на доверие.
Дентално студио НорадентЗа контакт с нас и записване на час за консултация: тел. 0899128852. Ако имате снимки от предходно лечение (или друга документация), моля приложете ги към email съобщението.