Проблемите свързани с предните зъби притесняват най-много пациентите, тъй като те първо се забелязват при усмивка. Най-често оплакванията са свързани с тъмно петно във фронта (предполагаем кариес на предните зъби).

Кои са най-честите повърхности, на които се развива кариес на предните зъби?

 • Апроксималните повърхности (страничните повърхности)
 • Шиечните повърхности

Кои са причините точно по тези предни повърхности да се развива най-често кариес на предните зъби?

 • Непочистен камък и плака в междузъбните пространства
 • Недобро поддържане на лична орална хигиена – неефективни движения при четкане, неизползване на конец, интердентални четки, зъбен душ и др.
 • Емайлът в шиечната зона (зоната, граничеща с венеца) е най-тънък. Тази особеност в структурата му, съчетана с непочистена плака води до повишаване на риска от развитие на кариес
 • Треми и диастеми – разстояния между зъбите – резултат от ежедневно натрупване на хранителни остатъци и плака в тези пространства след време се развива кариес

Кариозната лезия се развива по твърдите структури – емайл и дентин. Тя се характеризира с деминерализацията и деструкцията им. Развива се навсякъде, включително и по резците и кучешките зъби.

Симптоми при кариес на резци и кучешки:

 • Тъмно петно с жълто-кафяв цвят
 • Малка дупчица между зъбите
 • Болка при термични дразнители
 • Късане на конеца за зъби при използване и др.

Травмите на предните зъби са често срещано явление сред пациентите. Най-често се засягат централните резци.

Причини за счупване/пукване:

 • При удар, падане и др.
 • При отхапване на твърда храна и др.

Фрактурата или счупването на предни зъби може да бъде:

 • В областта на короната, корена или короната и корена
 • Коса, вертикална или хоризонтална
 • Засягаща или незасягаща пулпата (кръвоносните и нервните съдове)

В тези случаи екипът на дентално студио Норадент първо снема подробна анамнеза от пациента (преди старт на каквото и да е лечение), извършва клиничен преглед и назначава допълнителни изследвания (рентгенова снимка) – при необходимост. Следва диагностициране и изготвяне на дентален план на лечение.

Лечение на предни зъби

При установен кариес на резците се пристъпва към неоперативно лечение при обратим стадий и към конвенционално – при необратим стадий. Неинвазивното лечение включва локано поставяне на реминерализиращи пасти за определен период от време.

Конвенционалното възстановяване включва анестезия, последващо почистване (при наличие на кариес) и поставяне на изолация. Препоръчително при лечение на кариес е използването на кофердам, тъй като той запазва чисто оперативно поле по време на процедурата. Следва послойно нанасяне на композитен материал, съобразено с всички анатомични особености на дефекта.

Специалистите в Noradent определят цвета на предните зъби по специална скала още преди началото на манипулацията, тъй като след поставяне на изолацията те променят цвета си (изсветляват). Финалният етап включва полиране на обтурацията (пломбата).

В зависимост от обхвата на травмата при преден зъб се избира метода на лечение.

При липсваща част от емайла или емайла и дентина се подхожда по конвенционалния метод – възстановяване с композитен материал.

При фрактура обхващаща пулпата се подхожда към биологичен метод на лечение или рутинно ендодонтско (кореново) лечение.

В Норадент мониторираме пациентите с травми през определен период от време с клинични прегледи и допълнителни изследвания (рентгенови снимки, ЕОД).

Защо да изберете NoraDent

 • Ние с внимание изслушваме пациентите си, обсъждаме бъдещия план на лечение и заедно взимаме решение за реализирането му
 • Подхождаме с грижа и прецизност
 • Разчитаме на знанията и способностите си и работим с висококачествени материали и иновативна апаратура