Периимплантна лезия

(А) Това е схематична илюстрация на периимплантна лезия.

(ICT) Наблюдава се апикално увеличение на периимплантното пространство (излив на възпалителен клетъчен инфилтрат).

(В) Хистологична картина на периимплантна лезия (забелязват се възпалителни клетки вблизост до костта и остеокласти на костната повърхност).

Дентално студио Норадент

Оставете коментар