Пушенето! Рисков фактор за периодонта?

Статията, с която ще се запознаете тук дава отговор на въпроса, поставен в заглавието и напълно го подкрепя със статистически данни от проведени проучвания.

Няколко статистически проучвания сочат негативния резултат от пушенето върху периодонталния статус на пациента(49). Ролята на пушенето като рисков фактор за развитие на периодонтално заболяване наскоро е доказана чрез клинични изследвания. Настоящите резултати от проучванията доказват три пъти по-голям риск от развитие на периодонтални заболявания при пушачи.

Според проучване на Bain и  Moy(53) от поставени 2194 импланта в устната кухина на 540 пациента било установено, че значително по-голям процент от поставените импланти са неуспешни при пушачи, отколкото при непушачи. При пушачите 11,3%  от поставените импланти били неуспешни, а при непушачите само 4,8%.

Ефектът на пушенето върху маргиналната загуба на кост също е изследван(55). Пушенето е свързано със значително по-висока загуба на кост около имплантите. След поредица от проучвания е доказано, че загубата на кост зависи от много и различни фактори, едни от които са пушенето и лошата орална хигиена.

Haas (56) прави проучване, свързано с установяване на връзката между пушенето и периимплантитете (изследвани 107 пушачи и 314 непушачи). При пушачите са отчетени по-високи нива на кървене, повече признаци на клинично възпаление, по-дълбоки джобове при сондиране и повече установена загуба на кост на рентгенография, от непушачите. Изследователи също установяват, че пушенето има по-неблагоприятен ефект върху периимплантните тъкани на максилата отколко на мандибулата.

Библиография:
Peri-implantitis – Bjorn rn Klinge, DDS, Odont Dr, Margareta Hultin, DDS, Odont Dr,, Tord Berglundh, DDS, Odont Dr (Goteborg University, Sweden)
[49] Bergstrom J, Eliasson S, Preber H. Cigarette smoking and periodontal bone loss. J
Periodontol 1991;62:242–6.
[53] Bain CA, Moy PK. The association between the failure of dental implants and cigarette
smoking. Int J Oral Maxillofac Implants 1993;8:609–15.
[55] Carlsson GE, Lindquist L, Jemt T. Long-term marginal periimplant bone loss in edentulous
patients. Int J Prosthodontics 2000;13:295–302.
[56] Haas R, Haimbock W, Mailath G, et al. The relationship of smoking on peri-implant tissue:
a retrospective study. J Prosthet Dent 1996;76:592–6.
Дентално студио НорадентЗа контакт с нас и записване на час за консултация: тел. 0899128852. Ако имате снимки от предходно лечение (или друга документация), моля приложете ги към email съобщението.

Оставете коментар