Гингивално разрастване

Здравейте! Това е първата ми публикация в моя блог. Тя е свързана със страничния ефект на някои групи лекарства върху гингивата. Радвам се, че мога да споделя малко информация на тема „гингивална хиперплазия” с Вас. Това беше тема на реферата, който ми беше зададен по Орална патология в III-ти курс.

Гингивалното разрастване е увеличение на размера на гингивата (венците). „Гингивалното разрастване”(гингивалната хиперплазия) е термин от клиниката, който сега се приема на мястото на по-често използвания в миналото термин „гингивална хипертрофия”.
Увеличаването на обема и промяна на формата на венците е най-честият симптом за хроничното гингивално възпаление, при което е налице оток и възпалително-клетъчен инфилтрат в тъканите. Тези промени се лекуват сравнително лесно с рутинните пародонтални процедури – отстраняване на зъбна плака и зъбен камък (scaling) и заглаждане на коренова повърхност, ако е открита (root planing). Под „гингивално разрастване” в по-тесен смисъл се разбира състояние, при което има значително увеличаване на броя на клетките и междуклетъчните компоненти. То обикновено не се повлиява в достатъчна степен от механичното отстраняване на плака и зъбен камък, а лечението изисква и хирургична процедура.

Етиологични фактори

Някои системни заболявания и състояния, като бременност, пубертет, левкемии, доброкачествени образувания, злокачествени неоплазии и др., се свързват с (предизвикват) развитието на гингивално разрастване.
Най-често обаче гингивалното разрастване се предизвиква от системното приемане на определени групи лекарствени средства – антиепилептични (например фенитоин), имуносупресанти (като циклоспорин А, прилаган например при органно-трансплантираните пациенти), калциеви антагонисти (като нифедипин, верапамил, дилтиазем и др.) – за лечение на сърдечно-съдови и мозъчно-съдови заболявания. Известно е, че не всички пациенти на лечение с тези лекарствени средства развиват гингивално разрастване, а това по-често са пациенти при които има и други рискови фактори за гингивално разрастване.пациенти при които има и други рискови фактори за гингивално разрастване.

Предизвиканото от калциевите антагонисти разрастване на венците (гингивална хиперплазия) често остава извън фокуса на вниманието. То смущава пациентите, затруднява дъвченето и говора, нарушава естетиката и ограничава социалните контакти. 55% от лекуваните с калциеви антагонисти имат разрастване на венците. Това нарежда този нежелан ефект на първо място сред 22 вида други странични реакции. Наблюдава се преди всичко при пациенти с лоша устна хигиена и възпалени венци или с пародонтални джобове. Разрастването на венците се среща малко по-често при мъжете. То е в пряка зависимост и с напредването на възрастта. Степента на гингивалната хиперплазия се определя от дозата и продължителността на лечение с калциеви антагонисти. Второто поколение калциеви антагонисти (нитрендипин, фелодипин, никардипин), както и третото (амлодипин, израдипин, лерканидипин, нордипин и др.) също дават венечни разраствания. В началото на употребата на който и да било калциев антагонист венечно разрастване не се наблюдава. До 3 години обаче след това изявените случаи зачестяват.
Дентално студио НорадентЗа контакт с нас и записване на час за консултация: тел. 0899128852. Ако имате снимки от предходно лечение (или друга документация), моля приложете ги към email съобщението.

2 Коментари

Оставете коментар