Вредни ли са рентгеновите снимки?

В тази статия Д-р Гергана Георгиева разказва за степента на облъчване при рентгенографиите на зъбите.

Д-р Георгиева:
Много често визитите при денталния лекар са свързани с назначаването на рентгенови снимки. Поради тази причина пациентите често задават въпроси, свързани с необходимостта от тези снимки – колко често трябва да се правят, каква е радиацията, на която са изложени и колко вредно е това за тях.

Защо се правят рентгенови снимки?

При възрастни пациенти чрез тях се установява с много по-голяма точност:

• Наличие на кариес на места, които не са достъпни за директен визуален оглед (най-често това са местата в междузъбните пространства);
• Наличието на кариес под съществуващи пломби;
• Наличие на промени в костта около корените на зъбите в резултат на патологичен процес (хронични периодонтити, неекзактно кореново лечение и др.);
• Загуба на кост, съпроводена с периодонтално заболяване;
• Наличие на абнорнални изменения в костта като кисти и някои видове тумори.

При деца рентгенографиите се назначават с цел:

• Провеждане на ортодонтско лечение;
• Визуализация на зародишите на постоянните зъби при забавен пробив;
• Всичко упоменато за възрастните пациенти дотук.

Колко често трябва да се правят рентгенови снимки?

Честотата на рентгеновите снимки зависи от медицинската и дентална история и конкретното състояние на пациента. При някои това се налага през 6 месеца, докато при други  (без скорошни заболявания от зъбен или пародонтален произход, редовно посещаващи своят зъболекар) – рентгеновите графии се правят през 1-2 години.

Рентгенови снимки се правят при пациенти, които за пръв път посещават дентален офис, за да се определи състоянието на техните зъбни и зъбоподдържащи структори.

Колко безопасни са рентгеновите снимки?

Според ADA (Американската дентална асоциация) радиацията, на която човек е подложен при направата на обикновена дигитална рентгенография (която се използва в съвременната дентална медицина) е от порядъка на 8-9 микросиверта, а при панорамните снимки – 24 микросиверта. За сравнение – радиацията, която човек годишно получава от природата е между 3 000 и 4 000 микросиверта в зависимост от надморската височина, на която живее/пребивава.

Могат ли да се правят рентгенови снимки на бременни?

Според BDA (Британската дентална асоциация) при бременни жени могат да се правят рентгенови снимки при необходимост. Винаги информирайте вашият лекуващ лекар по дентална медицина, ако сте в това състояние.

В заключение можем да кажем, че рентгеновите снимки не са напълно безвредни, но са необходимо условие за качествена диагностика и моноторинг при по-комплицирани случаи. Облъчването има кумулативен ефект, затова не трябва да се правят безразборно, а само при препоръка от специалист.

Д-р Гергана Георгиева – дентален лекар

 Д-р Гергана Георгиева е лекар по дентална медицина.

Тел. за връзка: 0888 62 07 95
Дентално студио НорадентЗа контакт с нас и записване на час за консултация: тел. 0899128852. Ако имате снимки от предходно лечение (или друга документация), моля приложете ги към email съобщението.

Оставете коментар