Предимства на МТА

      МТА ( минерал триоксид агрегат ) поддържа златен стандарт сред биокерамичните материали. МТА показва високи резултати по отношение на запечатване ( дори във влажна и изпълнена с кръв среда).

  • херметизира
  • биопоносим
  • притежава добра адаптация към дентина
  • разширява се при втвърдяване
  • осигурява биоминерализация във влажна среда
  • алкален материал
  • нетоксичен
  • прилага се при липса на инфекция
  • продължителност на втвърдяване – 3 дни

В повечето клинични случаи се избягва препресване на материала, защото може да е причина за възпаление. Екструдиране ( препресване ) на МТА се прилага при лечение на големи по размер перфорации.

      Приложение:лечение на коренови перфорации, апексгенезис ( биологичен метод на лечение при постоянни детски зъби ), апексфикацио, вътрешна / външна коренова резорбция и др.

Техника на работа с МТА

Дентално студио Норадент

Оставете коментар