Лечение на вторичен кариес – клиничен случай

1. Диагноза на горен шести зъб вляво: Car. sec. prof. oclusalis (Вторичен/Секундерен кариес)

2. Диагноза на горен седми зъб вляво: Car. media oclusalis (Първичен кариес)

Лечение: Поставяне на анестезия + Сваляне на старата обтурация (пломба) и почистване на кариозната маса + Изолиране с кофердам + Обтурация от фотополимер

Вторичен кариес
Изолация с кофердам
След лечението

Дентално студио Норадент

Оставете коментар