Лекар по дентална медицина
E-mail: info@noradent.bg

Името ми е Биляна Тетерекова. Завърших образованието си във Факултета по дентална медицина към Медицински университет – София.

Като извънредни професионални събития свързани с денталната практика посещавам редовно всички най-големите дентални конгреси и изложения в страната. Един от курсовете, които завърших успешно е “3D визуализация на анатомията” на д-р Хавиер Тапия.

Практикувам и се развивам в сферата на естетичната и ресторативна дентална медицина.

Дентално студио Норадент