Tag: флуорен лак

Чувствителност на зъбите (свръхчувствителност на дентина)
Чувствителност на зъбите (свръхчувствителност на дентина)

Що е свръхчувствителност на дентина? Това представлява рязка болка, произхождаща от оголен дентин. От какво се провокира тя? – промяна в температурата; всмукване и продухване, тактилни и химически стимули, осмотично налягане. Тази болка не се обяснява с налични дефекти или патологични изменения. По последни данни дентинната свръхчувствителност засяга до 57% от общата популация (най-често при пациенти на възраст между 30-40…