Кога се налага смяна на стара пломба?

Все по-често пациентите се интересуват от състоянието на направените вече обтурации (пломби) в устата им. Наблюдават и споделят за неравности, ръбчета и отчупени части от стари пломби. Често съобщават за дискомфорт при миене на зъбите и чистене с конец – кървене от венеца и късане на конеца. Пациентите се смущават не по-рядко и от преоцветени граници или цели повърхности на стари пломби.

Всички тези въпроси и притеснения на пациентите са абсолютно основателни и налагат преглед/консултация и евентуално бъдещо лечение.

Факторите, които могат да доведат до смяна на стара обтурация са:

 • начало на вторичен кариес (развитие на кариозен процес на границата между пломбата и твърдите зъбни тъкани)
 • резидуален кариес (кариес, развиващ се под пломбата)
 • неправилно възстановен контакт към съседния зъб
 • неравна контактна повърхност, която води до късане на конеца при почистване и задържане на плака
 • липса на контакт – импактиране на хранителни остатъци и последващо възпаление на вънеца, съпроводено с болка и дискомфорт
 • преоцветени граници или цели повърхности на пломбата
 • несъобразен с анатомичните форми и характеристики начин на възстановяване – равна пломба, без изразен релеф, спомагащ за добрата дъвкателна функция
 • отчупени части от стария композит
 • разхерметизира/отлепена пломба – процеп мецду пломбата и зъба, водещ до микропросмукване
 • и др.

При тези клинични случаи се налага дентално лечение, което включва:

 • рентгенова снимка при необходимост
 • поставяне на анестезия (упойка)
 • сваляне на старата пломба
 • почистване на кариозната маса при наличие на такава
 • поставяне на изолация с кофердам
 • възстановяване с композитна обтурация съобразена с анатамичните характеристики на съответния зъб
 • полиране и създаване на подходяща височина при функция (дъвчене)

Клиничен случай на смяна на стара композитна пломба на долен шести зъб поради неплътен контакт със съседния зъб.

След
След
След
След

 

 

 

 

 

 

Клиничен случай на смяна на стара пломба на горен пети зъб поради вторичен кариес.

 

Преди
Преди
След
След

 

 

 

 

 
Дентално студио НорадентЗа контакт с нас и записване на час за консултация: тел. 0899128852. Ако имате снимки от предходно лечение (или друга документация), моля приложете ги към email съобщението.

Оставете коментар