Хирургичните манипулации включват екстракция (вадене) на зъб, (елонгацио) удължаване на клиничната корона, възстановяване на рецесии (отрдъпрване на венеца) и др.

Липсата на зъб нарушава дъвкателната и естетичната функция на съзъбието, както и влошава самочувстието на пациента. В съвременната дентална медицина това е обсолютно възстановим проблем.

Дентално студио Норадент