Консултация/Преглед

Първичния консултативен преглед включва:
– анамнеза
– оглед на меки тъкани (лигавица, гингива, муко-гингивални връзки, език, бузи и др.)
– снемане на пълен зъбен статус
– рентгенографии (ортопантомография, сегментни снимки и др.) – при необходимост от тях на пациента се дава талон, с който се отива в рентгенова лаборатория
– обсъждане на варианти за план на лечение като по-подробно това се случва в следващото посещение

Цялата информация се записва в личен картон на пациента. При всяко следващо посещение всяка допълнително извършена манипулация се описва.

Дентално студио Норадент