Кариесология

Зъбният кариес е патологичен процес, който протича с деминерализация и деструкция на ТЗТ (твърдите зъбни тъкани). В следствие на развитието му се нарушава зъбната морфология, оклузалните съотношения, целостта на съзъбието. В някои случаи се стига до нарушения в дъвкателната функция и естетичния вид на пациента.

Началния стадий на кариозната лезия е реверзиблен (обратим), т.е. може да се проведе неинвазивно лечение. При промяна на някои от условията на оралната среда може да се спре процеса на деминерализация и да се засили реминерализацията. Затова ранната диагностика на кариеса позволява да се проведе неинвазивно превантивно лечение (без препариране и обтуриране на кавитет).

При напреднал кариозен процес се извършва рутинно консервативно лечение – премахва се кариозната маса и се обтурира (поставя се пломба) като се възстановява анатомичния релеф на зъба.

Дентално студио Норадент