Устойчиво развитие за светло бъдеще в денталната ни практика

Все повече се говори за екологичните последици от съвременния консуматорски начин на живот – климатичните промени, замърсяването, изчерпване на природните ресурси и т.н. Над 3,5 милиона тона отпадъци се генерират всеки ден. Неглижирането на тези проблеми води до влошаване на ситуацията. До кога можем да живеем така? Как можем да намалим екологичния отпечатък върху планетата, а в същото време да не възпрепятстваме икономическото развитие?

Ние, от дентална клиника NORADENT, се стараем да въвеждаме все повече природосъобразни методи и материали с всеки изминал ден:

  •  Използване на биоразградими (компостируеми) чаши за пациентите
  •  Предоставяне на бамбукови биоразградими четки за зъби на пациентите
  •  Използване на рефили – течен сапун, дезинфекционни разтвори и др.
  •  Минимално използване на хартия – комуникация чрез e-mail, дигитално планиране на графика, безхартиен POS-терминал
  •  Използване на рециклирана хартия, когато се налага
  •  Минерална вода в стъклени бутилки и последващо рециклиране
  • Разделно събиране на отпадъците и рециклиране

Това са само първите ни крачки в стремежа към устойчиво развитие. Време е да помислим за действията си и да предприемем мерки за опазване на околната среда. Бъдещето ни зависи от всеки един от нас. Бъдете промяната, която искате да видите в света!

Автор: Биляна Енева – стажант по дентална медицина в дентално студио Норадент

тел. за връзка: 0899 12 88 52

Дентално студио Норадент

Оставете коментар