ПРЕПУБЕРТАЛЕН ПАРОДОНТИТ

Поява и развитие – в ранна детска възраст ( около 2,5 – 3 годишна възраст ).

Изява – във временна дентиция ( рядко в смесена дентиция ).

При тези деца липсват системни заболявания.

Това заболяване се открива скоро след ерупцията на временните зъби.

Локализирана и генерализираната форма ( по-бърза деструкция при генерализираната форма ).

Засягат се всички временни зъби, а понякога и перманентните също.

При клиничен преглед в устната кухина:

– Умерени отлагания на зъбна плака

– Субгингивален калкулус

– Умерени признаци на гингивално възпаление и кървене при сондиране (само в засегнатите зони)

– Наличие на гингивални цепнатини

Препуберталният пародонтит се развива задължително при leuкocyte adhesion deficiency syndrome ( Синдром на дефицит на адхезия на левкоцитите ). Възможно е да се развие и при персистираща левкоцитоза.




Дентално студио Норадент



За контакт с нас и записване на час за консултация: тел. 0899128852. Ако имате снимки от предходно лечение (или друга документация), моля приложете ги към email съобщението.

Оставете коментар