Лечение на постоянни детски зъби с незавършено кореново развитие

За съжаление някои постоянни детски зъби имат нужда от ендодонтско лечение преди да е завършено кореновото развитие. В тези случаи много често основните причини са травма и дълбок кариес, при които се засяга пулпата на зъба (кръвоносните и нервните съдове на зъба). Усложненията, до които може да доведе ненавременното лечение са необратимо възпаление на пулпата (т.нар. пулпит) и периапикалното пространство (костта около несформирания все още корен на зъба). Във всеки случай, свързан с афектиране пулпата на зъба с незавършено кореново развитие е необходимо специфично лечение.

Развието на кореновите стени на постоянните зъби продължава до 3 години след пробива им. В този период диаметъра на кореновия канал е обикновено по-широк, стените му са по-тънки и върхът му е отворен. Всички тези анатомични особености сподобстват за по-трудно и специфично лечение при необходимост.

От фундаметално значение за успеха на зъби с незавършено кореново развитие е това дали пулпата е витална (жива) или не и до каква степен е инфектирана или не.

Видове лечение на постоянни зъби с незавършено кореново развитие (след пробив):

  • Частична или Тотална (Цервикална) Ампутация при витална пулпа.

–  Пулпотомията включва отстраняване на инфектираната пулпа до ниво, определено от лекувация специалист, по клинични индикации. Процедурата се извършва при изолоция с кофердам, стриктен стерилен протокол на работа и увеличение (микроскоп). Използват се материали като калциев хидроксид, глас-йономер и композит.

  • Апексгенезис при частично жива пулпа

– Този подход се състои във възможност за удължаване на кореновите стени на засегнатия зъб. Използва се протокол подобен на този при пулпотомията.

  • Апексфикация – при невитална (некротична/мъртва) пулпа.

– Лечението има за цел да формира твърда апикална структура и да затвори върха на корена. Необходима е малка рентгенова снимка преди началото на лечението. Денталната интервенция включва изолация с платно, определяне на дължината на кореновия канал, химично и механично почистване и поставяне на калциев хидроксид. Реапликациите на този медикамент за през интервал от 3 месеца. Нивото на затваряне на върха на корена се мониторира с рентгенови снимки и клинично чрез микроскоп. То може да отнеме от 6 до 24 месеца.

  • Апикален плъг с биокерамичен материал

– Последният начин на лечение се провежда в 1 или 2 посещения по индикации. Манипулацията включва изолация, определяне на работна дължина на кореновия канал, почистване, подсушаване и затваряне на върха на корена с МТА, Biodentin и други биопоносими материали.

Всички подходи на лечение на постоянни детски зъби с незавършено кореново развитие се извършват с анестезия (упойка), за да се чувстват децата спокойни. Всеки един етап преминава без болка за малките пациенти в дентално студио Норадент. Доверието, което екипът изгражда с пациентите е от ключово значение за бъдещия успех на лечението.

Автор: Д-р Нора Дамянова
Дентално студио НорадентЗа контакт с нас и записване на час за консултация: тел. 0899128852. Ако имате снимки от предходно лечение (или друга документация), моля приложете ги към email съобщението.

Оставете коментар